Viestisäätiön Kannatusyhdistyksen jäsenhakemus

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Suomen kansalainen tai Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy hallitukselle tehdyn ilmoituksen perusteella.

Jäsenyyslaji(Vaaditaan)