Maanpuolustuksen Viestisäätiö sr

Maanpuolustuksen Viestisäätiön (MPVS) tarkoituksena on kehittää viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan maanpuolustusvalmiutta Suomessa tukemalla sitä edistäviä opintoja, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä perinnetyötä.

Viestitoiminnan kehittämiseksi Maanpuolustuksen Viestisäätiö jakaa apurahoja sekä varttuneille tutkijoille että opiskelijoille. Rahoituksella on tarkoitus kannustaa maanpuolustuksen ja viestialan teknisen kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tärkeä tukimuoto on viestiaselajien oppilaitoksissa ja  joukko-osastoissa parhaiten menestyneiden varusmiesten ja henkilökunnan palkitseminen stipendeillä.

Säätiön merkittävä avustuskohde on myös viestiperinteiden vaaliminen, kuten Museo Militarian toiminnan tukeminen.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Eero Valkola, puh 0400 906 100, eero.valkola(at)mildef.com
Varapuheenjohtaja: Pertti Hyvärinen, puh 0400 377 359, puheenjohtaja(at)viestiupseeriyhdistys.fi
Toiminnanjohtaja: Harri Reini, puh 040 514 2497, toiminnanjohtaja(at)viestiupseeriyhdistys.fi.

Maanpuolustuksen Viestisäätiö sr:n säännöt

Viestisäätiön Kannatusyhdistys ry

Vuonna 1952 perustetun Viestisäätiön kannatusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea ja avustaa Maanpuolustuksen viestisäätiötä.

Maanpuolustuksen viestisäätiö tukee viesti-, tietoliikenne-, tietotekniikka- ja
johtamisjärjestelmäalan maanpuolustusvalmiutta ja sitä edistäviä opintoja,
tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä perinnetyötä. Tässä roolissa se jakaa
apurahoja sekä tutkijoille että opiskelijoille. Rahoituksella on tarkoitus
kannustaa maanpuolustuksen ja viestialan teknisen kehityksen tutkimusta ja
seurantaa. Tärkeä tukimuoto on viestiaselajien oppilaitoksissa parhaiten
menestyneiden varusmiesten palkitseminen stipendeillä.

Säätiön merkittävä avustuskohde on myös viestiperinteiden vaaliminen, kuten
Museo Militarian toiminnan tukeminen.

Turvallisuusympäristössämme on tapahtunut ja on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Kyberympäristön riskit ovat kasvaneet. Suomen Nato -jäsenyys aiheuttaa muutoksia monilla eri osa-alueilla. Kiinnostus maanpuolustustyötä kohtaan on kasvanut.

Varsinkin tässä oleellisesti kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa
toivomme Teidän arvostavan ja tukevan maanpuolustustahtoa ja teknistä
kehitystä edistävää toimintaamme sekä viestimiesperinteiden vaalimista!

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen
yhdistyksen asiamiehelle (kirsi.salo1(at)outlook.com).

Jäsen- ja kannatusmaksut 2024 ovat seuraavat:
Yksityishenkilöt 17 €
Yhdistykset 70 €
Yritykset ja liikelaitokset 210 €

Yhdistyksen tili on FI7980001000170804, DABAFIHH – viite 5 24007.
Pienkeräyslupa AR/2023/1582 (voimassa 1.3.-31.5.2024)

Arvokkaasta yhteistyöstänne kiittäen

VIESTISÄÄTIÖN KANNATUSYHDISTYS r.y. Rek.nro 61.398
Tilanhoitajankaari 14 B 36, 00790 Helsinki
Reima Blomqvist puh.joht. reima.blomqvist(at)gmail.com
Kirsi Salo sihteeri kirsi.salo1(at)outlook.com