Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalan sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden henkilöiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maanpuolustustyötä ja kansalaisten maanpuolustustahtoa yhdistämällä viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivia ja toimineita henkilöitä. Yhdistys edesauttaa jäseniä tuntemaan toisensa, kehittää jäsenistönsä ammattitaitoa sekä vaalii viestialan perinteitä sekä ylläpitää ja kehittää aselajitaitojen tuntemusta ja tietämystä. Jäsenyys ei edellytä asevelvollisuuden suorittamista.

Yhdistys pyrkii edellä mainittuihin päämääriin
•harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
•järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja
•ylläpitämällä viestialan perinteitä ja sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja tallentamista sekä museotoimintaa
•järjestämällä neuvontaa ja opastusta, liikuntaharjoituksia, luentoja ja esitelmiä
•olemalla yhteistyössä vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Nyky-yhteiskunnan eräs keskeinen vaikuttamiskeino on laaja verkottuminen. Tällä tarkoitetaan sekä yhteydenpitoa eri yhteistyötahojen kanssa että mahdollisimman laajan yhdys- ja asiantuntijajoukon yhteistyötä. Viestiupseeriyhdistys tarjoaa erinomaisen yhdyssiteen ja kontaktien luomismahdollisuuden sähköisen viestinnän parissa työskenteleville. Samalla on mahdollisuus jakaa tietoa tietoteknikka-alan nopeasta kehityksestä kaikille sektoreille.

In English

Viestiupseeriyhdistyksen säännöt

Soneran kerho