Lehden toimitus

Päätoimittaja

Everstiluutnantti
Samuli Terämä
050 339 9038 ja 0299 560 500

Toimitussihteeri

Insinööri AMK
Kyösti Saarenheimo

Henkilötoimittaja

Majuri
Jani Liitola
0299 514 612

Sihteeri ja talous

Everstiluutnantti
Harri Reini
040 514 2497
toiminnanjohtaja(at)viestiupseeriyhdistys.fi

Page updated: 17. 12. 2017