MAANPUOLUSTUKSEN VIESTISÄÄTIÖ sr JA VIESTISÄÄTIÖN KANNATUSYHDISTYS ry

Maanpuolustuksen Viestisäätiön sr (MPVS) tarkoituksena on kehittää viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan maanpuolustusvalmiutta Suomessa tukemalla sitä edistäviä opintoja, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä perinnetyötä.
Säätiön puheenjohtajana tomii viestitarkastaja, eversti Eero Valkola (0299 800, eero.valkola(at)mil.fi ja varapuheenjohtajana Viestiupseeriyhdistyksen puheenjohtaja, DI Jussi Liesiö (050 560 3325, puheenjohtaja(at)viestiupseeriyhdistys.fi) sekä toiminnanjohtajana Martti Aho(040 581 7773, sihteeri(at)viestiupseeriyhdistys.fi.

Säätiön säännöt

Vuonna 1952 perustetun Viestisäätiön Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea Maanpuolustuksen viestisäätiötä.

Toimintansa ajan yhdistys on luovuttanut tuntuvat varat Maanpuolustuksen viestisäätiölle sen sääntöjen mukaisen toiminnan edistämiseen.
Erityiskiitos taloudellisesta tuesta kuuluu Suomen elektroniikka- ja telekommunikaatioteollisuudelle, sähkö- ja telealan yrityksille sekä yksityishenkilöille.

Viestitoiminnan kehittämiseksi Maanpuolustuksen viestisäätiö jakaa apurahoja sekä varttuneille tutkijoille että opiskelijoille. Rahoituksella on tarkoitus kannustaa maanpuolustuksen ja viestialan teknisen kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tärkeä tukimuoto on viestiaselajien oppilaitoksissa parhaiten menestyneiden varusmiesten palkitseminen stipendeillä.

Säätiön merkittävä avustuskohde on myös viestiperinteiden vaaliminen, kuten Museo Militarian toiminnan tukeminen.

Toivomme Teidän tai yrityksenne arvostavan maanpuolustustahtoa tukemalla teknistä kehitystä edistävää toimintaamme!
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen yhdistyksen sihteerille (kirsi.salo(at)teliacompany.com).
Kannatusmaksut 2017 ovat seuraavat:
yksityishenkilöt 15 €
aatteelliset yhdistykset 60 €
liikelaitokset ja teollisuus 175 €
Yhdistyksen tili on FI79 8000 1000 1708 04, DABAFIHH – viite 517 001.

Arvokkaasta tuestanne kiittäen

VIESTISÄÄTIÖN KANNATUSYHDISTYS ry Rek.nro 61.398
Lepolantie 22 C, 00660 Helsinki
Reima Blomqvist puh.joht. reima.blomqvist(at)gmail.com
Kirsi Salo sihteeri kirsi.salo(at)teliacompany.com


Page updated: 05. 02. 2017