VIESTIUPSEERIYHDISTYS TÄYTTI 70 VUOTTA

VUY 70 v 23.9.2015

Viestiupseeriyhdistys vietti 70-vuotisjuhlapäiväänsä perustamispäivänään 23.9.2015 Riihimäellä. Juhlatilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan runsaslukuinen jäsenistö ja kutsuvierasjoukko. Juhlatilaisuuksiin osallistui myös kaksi yhdistyksen perustajajäsentä. Varuskuntaravintola Liedessä pidetyn päiväjuhlan lisäksi ohjelmaan kuului syyskokous ja cocktail-tilaisuus Riihimäen varuskunnan upseerikerholla.
Päivän juhlallisuudet käynnistyivät syyskokouksella Riihimäen varuskunnan upseerikerholla. Hyvin valmisteltu kokous eteni jouhevasti puheenjohtajana toimineen Seppo Uron johdolla.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman, joka toteaa yhdistyksen pyrkivän verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsivän hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.
Kevätkokous pidetään huhtikuussa Suomenlinnassa ja syyskokous perinteisesti Riihimäellä 24.9. Ensi vuodesta lähtien yhdistyksen kaikki palkitsemiset keskitetään syyskokoukseen ja myös vuoden viestiupseeri julkistetaan kokouksessa.
Viestimies-lehti täyttää 70 vuotta ja sitä juhlitaan 3.6.2016. Tänä vuonna aloitettu vanhojen lehtien digitalisointi päättyy vuoden 2016 keväällä ja lehti ilmestyy myös sähköisenä versiona vuonna 2016.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2016 talousarvion. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmaksuihin ei esitetty muutoksia. Diplomi-insinööri Jussi Liesiö valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi. Erovuorossa olleiden Mikko Heiskasen ja Jussi Liesiön tilalle valittiin Ilkka Kananen ja Ville Viikari.
Syyskokous kutsui yhdistyksen kunniajäseneksi majuri Olli Vuorion, joka on myös yhdistyksen perustajajäsen.
Kokouksen jälkeen siirryttiin päiväjuhlaan varuskuntaravintola Lieteen. Päiväjuhlan aloitti Kaartin soittokunta musiikkiesityksellään. Avajaissanat lausui Viestiupseeriyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eero Valkola. Valkola loi lyhyen katsauksen yhdistyksen historiaan ja kertoi sään olleen 70 vuotta sitten viileämpi kuin tänään ja sateinen.
Juhlapuheen piti komentaja Juha-Antero Puistola Puolustusvoimien Tutkimuslaitokselta. Puheessaan Puistola käsitteli monipuolisesti Venäjää. Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan toi johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Ilkka Korkiamäki. Hän painotti tervehdyksessään, että osaaminen on varmistettava ja toivoi johtamisjärjestelmäalan valtakunnallisen tason opetuksen selkeyttämistä todeten mm että ”kaikille yhteisissä johtamisjärjestelmäratkaisuissa koulutusta ei ole järkevää hajauttaa moneen paikkaan ja samantasoinen ja yhtenäinen osaaminen varmistavat muutenkin eri toimijoiden saumattoman yhteistoiminnan. Palveluta ja toimintoja ulkoistettaessa on varmistettava myös näiden toimijoiden riittävä osaaminen ainakin silloin, kun kyse on operatiivisesti merkittävistä toiminnoista.”
Puheensa lopussa Korkiamäki esitti toivomuksen, että Viestiupseeriyhdistys yhtenä vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä antaisi jatkossakin oman merkittävän panoksensa viesti- ja johtamisjärjestelmäalan maanpuolustustyöhön.
Viestiupseeriyhdistyksellä ja Riihimäen varuskunnan upseerikerholla on yhteinen historia ensimmäisen kymmenen vuoden ajalta Viestiupseerikerhon nimen alla. Riihimäen varuskunnan upseerikerhon tervehdyksen juhlaan toi kerhon puheenjohtaja Markku Hapulahti.
Merkkipäivänään Viestiupseeriyhdistyksen hallitus halusi palkita erilaisin huomionosoituksin viestialalla ansioituneita jäseniään. A R Saarmaan kultainen levyke luvutettiin Asko Inkilälle, Heikki Liimataiselle, Tapani Forseliukselle, Jukka Juustille, Pertti Ruotsalaiselle ja Ilkka Kanaselle. Hopeinen levyke Eero Valkolalle, Tapani Niemiselle, Olli Welinille, Jari Reposelle, Mauri Parantalalle, Martti Lehdolle, Reijo Sventolle ja Kari Wirmanille.
Lisäksi jaettiin 10 pronssista levykettä. Viestimies-lehden vuoden kirjoittajina pakittiin Pia Ikonen ja Mikko Karikytö. Viestiristit jaettiin Auli Hänniselle ja Tuula Korpille sekä soljet Tarja Tahvanaiselle ja Matti Lehtimäelle.
Juhlapäivä päättyi Riihimäen varuskunnan upseerikerholla järjestettyyn cocktail-tilaisuuteen, jossa oli erinomainen tilaisuus vaihtaa kuulumisia epävirallisemminkin.

JÄÄKÄRIUPSEERIT VIESTIASELAJIN JOHTAJINA JA KEHITTÄJINÄ

Helmikuun 25. päivänä tuli kuluneeksi päivälleen sata vuotta siitä, kun ensimmäiset jääkärit saapuivat koulutettaviksi Lockstedtin leirille Pohjois-Saksaan. Jääkärit olivat keskeisessä asemassa puolustusvoimien viestijoukkoja perustettaessa ja aselajin korkeimmat avaintehtävät olikin miehitetty jääkäreillä aina vuoteen 1954 asti.

Jääkäriliike sai alkunsa marraskuussa 1914 Helsingin Ostrobotnialla pidetyssä kokouksessa, jossa päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin Suomen irrottamiseksi Venäjän keisarikunnasta ja tätä varten sotilaskoulutuksen hankkimiseksi suomalaisille sotilaille. Koulutuksen saaminen osoittautui mahdolliseksi ainoastaan Saksassa, joka tammikuun lopulla 1915 lupautui järjestämään 200 suomalaiselle ylioppilaalle 4-6 viikkoa kestävän sotilaskurssin. Vapaaehtoisten löytämiseksi aloitettiin värväys, jonka tuloksena koulutukseen ilmoittautui 189 miestä. Kurssin luonteen salaamiseksi sitä kutsuttiin aluksi partiolaiskurssiksi (Pfadfinder). Elokuun lopulla 1915 saksalaiset suostuivat suomalaisten vaatimuksesta laajentamaan kurssin 2000 miestä käsittäväksi vahvennetuksi pataljoonaksi, jota varten Suomessa aloitettiin uusi värväystoiminta.

Artikkelin voi kokonaisuudessaan lukea Viestimies-lehden vuoden ensimmäisestä numerosta. Artikkelin Kirjoittaja on eversti (evp) Seppo Uro, joka on harrastanut viestiaselajin historian tutkimusta jo usean vuosikymmenen ajan.

A R SaarmaaJÄÄKÄRIEVERSTI A R SAARMAA-VIESTIASELAJIN GRAND OLD MAN

Sunnuntaina 23.9.2012 tuli kuluneeksi 120 vuotta jääkärieversti Arthur Reinhold Saarmaan syntymästä. Eversti Saarmaa, ent Stenholm, kuului siihen pieneen jääkäriupseerien joukkoon, jonka tehtäväksi lankesi viestiaselajin perustaminen ja kehittäminen itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Maanpuolustuksen Viestisäätiö, Viestiupseeriyhdistys ry ja puolustusvoimat järjestivät perjantaina 21.9.2012 Riihimäellä Saarmaa-päivän, joka huipentui puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikön, prkenr Harri Ohra-ahon, isännöimään cocktail-tilaisuuteen Upseerikerholla.

Cocktail-tilaisuus Harri Ohra-aho

Juha Mattilaivän tilaisuudet avasi viestitarkastaja, ev Juha Mattila, luokka Saarmaassa. Aluksi kuultiin evl Ari Raunion esitys "Karjalan Armeijan hyökkäys 1941 ja sen johtaminen Saarmaan toimeenpanemilla viestiyhteyksillä" ja sen jälkeen majuri Markus Wahlsteinin esitys "Kevyiden joukkojen hyökkäyksen johtamisen vaatimuksista". Tämän jälkeen nautittiin lounas SA-ravintola Liedessä. Lounaan yhteydessä kuultiin ev Seppo Uron juhlapuhe "Jääkärieversti A R Saarmaa - viestiaselajin Grand Old Man", jonka jälkeen Kari Honkasalo muisteli isoisäänsä.
Iltapäivällä kuultiin viestitarkastajan esitys "Uudistetun maataistelun viestitoiminta" ja DI Jussi Timosen esitys "2010-luvun johtamisjärjestelmäteknologia" ja päivän päätteeksi tutustuttiin vielä viestikalustoon. Päivän tilaisuuksiin osallistui noin sata henkilöä.


Page updated: 29. 09. 2016