Tapahtumien arkisto

Vanhojen tapahtumien arkistotointi aloitettiin 1/2007

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS PIDETTIIN 20.9.2011

SÄÄNTÖMUUTOKSELLE ENSIMMÄINEN HYVÄKSYNTÄ

Viestiupseeriyhdistyksen ylimääräinen yleiskokous pidettiin Pääesikunnan auditoriossa 20.9.2011. Valitettavasti paikalle ennätti vain reilu parikymmentä jäsentä, vaikka kokousagendalla oli yhdistyksen tulevaisuutta pitkälle luotaava sääntömuutosasia. Taustalla on hyvä muistaa, että sääntöjen muuttaminen tarvitsee toteutuakseen kahden yleiskokouksen ja kahden kolmasosan enemmistön. Suoritettu äänestys oli jatkumo kevätkokouksessa tehdyille päätöksille, joilla kenttä vahvisti muutoksen. Tällöin sääntömuutoksen edellyttämä enemmistö jäi saavuttamatta, pakottaen ylimääräisen kokouksen järjestämiseen. Lopullinen hyväksyntä on mahdollista saada lokakuisessa syyskokouksessa Riihimäellä.

Tilaisuus alkoi varsin räväkästi, kun kokouksen puheenjohtajaksi valittu eversti Mikko Heiskanen esitti sääntöjen palauttamista hallituskäsittelyyn. Perusteiksi hän mainitsi muun muassa viestiupseerikentän repeytymisen ja viestiupseeriuden lakkaamisen yhdistyksen toiminnassa. Vilkkaassa lähetekeskustelussa tarjoiltiin kommenttipuheenvuoroja sekä puolesta että vastaan, kunnes lopulta päästiin yhteisymmärrykseen siitä, ettei kysymys ollut todellakaan yhdistyksen lakkauttamisesta. Ei edes organisaatiomuutoksesta, vaan Viestiupseeriyhdistyksen sääntöjen päivittämisestä. Äänestyksen jälkeen jatkettiin hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti ja päästiin käsiksi varsinaiseen sääntötyöhön.

Sääntöjen käsittely aloitettiin toisesta pykälästä, koska ensimmäiseen pykälään kirjattu yhdistyksen nimiasia arvioitiin ennakolta hyvin haasteelliseksi. Aluksi keskityttiin yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan laatuun. Perinteiseksi tehtäväksi mielletty maanpuolustustyön ja kansalaisten maanpuolustustahdon edistäminen yhdistämällä viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivia ja toimineita henkilöitä sai varauksettoman hyväksynnän. Tärkeimpänä muutoksena poistettiin esityksen mukaisesti voimassa ollut rajaus viestialan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivista ja toimineista henkilöistä.

Hallituksen esityksessä yhdistyksen jäseneksi voivat tulevaisuudessa päästä niin yksityiset henkilöt kuin oikeuskelpoiset yhteisötkin. Jäsenistön kategorisointi viesti- ja tietotekniikka alan upseereihin, opistoupseereihin, erikoisupseereihin tai sähköisen viestialan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiviin tai toimineisiin henkilöihin poistettiin edellisen luvun logiikkaa noudatellen. Myös tulevaisuudessa yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, jonka vastuuta kokousväki alleviivasi. Esityksestä poiketen erotuspykälä päätettiin sisällyttää uusiin sääntöihin, jonka mukaisesti hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta, mikäli hän on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

Yhdistyksen toimielimiksi hyväksyttiin lähes kommenteitta kokous ja hallitus. Sitä vastoin keskustelua käytiin kevätkokouksessa hyväksyttävistä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, jotka nykykäytännön mukaisesti tulee yhdistää tasekirjaksi. Myös sähköinen osallistumismahdollisuus yleiskokouksiin haluttiin kirjata sääntöihin, mikä sinänsä on ihan perusteltua videoneuvottelulaitteiden yleistyessä.

Seuraavana asiankokonaisuus oli yhdistyksen hallituksen kokoonpano. Esityksen mukaisesti hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja 5-9 jäsenestä. Tavoitteena on maksimivahvuus, johon kirjaus antaa tarvittaessa joustoa. Uusiin sääntöihin ei haluttu tehdä kirjausta esimerkiksi puolustusvoimien edustuksesta hallituksen kokoonpanossa. Myös sääntömuutosten tekeminen helpottuu, sillä jatkossa riittää 2/3-osan enemmistö yhdessä kokouksessa.

Lähes kolmetuntiseksi venyneen kokouksen lopulla päätettiin vielä yhdistyksen nimestä. Työnimenä ollut Viestiyhdistys ei saanut kokousväeltä kannatusta, joten Viestiupseeriyhdistys säilyy yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen nimenä myös tulevaisuudessa. Perinteikkään ja ennen muuta tutun sekä arvostetun nimen toivotaan yhdistävän viesti-, johtamisjärjestelmä- ja sähköisen viestialan kenttää entisestään, joskin samalla edellytettiin pöytäkirjattavaksi ponsi uuden ja mikäli mahdollista paremman nimen keksimiseksi. Kokouksen päätteeksi suoritettiin äänestys koko sääntömuutoksen hyväksymisestä. Yksimielisyys oli suorastaan käsin kosketeltavaa. Kaikkiaan yli puoli vuosikymmentä kestänyt muutosprojekti saavutti yhden merkittävimmistä virstanpylväistä - sääntömuutos sai ensimmäisen yleiskokoushyväksynnän valtakirjat huomioiden äänin 60-0!
Tekst Jukka-Pekka Vrtanen

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS PIDETTIIN 29.3.2011

Viestiupseeriyhdistyksen kevätkokous pidettiin Vekaranjärvellä Karjalan Prikaatissa 29.3.2011. Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 72 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokous hyväksyi vilkkaan keskustelun jälkeen strategiatyöryhmän loppuraportin vaihtoehdon kolme yhdistyksen strategiaksi, joka edellyttää vielä yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Nyt käsitelty sääntömuutosesitys ei saavuttanut vielä 2/3 vaadittua enemmistöä.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin Karjalan Prikaatin panssari- ja viestikalustoon, jonka jälkeen siirryttiin päivälliselle Wiipurisaliin. Ennen päivällistä ansioituneita yhdistyksen jäseniä palkittiin.
Viestiristit saivat seuraavat henkilöt: Pirkko Kinnunen, Tapani Nieminen, Martti Lahti, Jarmo Tukiainen, Jussi Liesiö ja Mika Ståhlberg sekä Tuomas Kortelahti. Kolme viimeksimainittua eivät olleet paikalla. Ev A R Saarmaan kultaisella plaketilla palkittiin Antti Löytynoja, hopeisella Seppo Kiiski ja pronssisella Ilmo Silvennoinen, Jukka Korhonen ja Kari Ojala, joka ei ollut paikalla.
Poissaolevina palkittiin myös yhdistyksen standaarilla Ilkka Kananen ja Tapio Forselius sekä Maanpuolustuksen Viestisäätiön stipendeillä vuoden kirjoittajina Juha Mattila, Petteri Sointu ja Pertti Vesuri.

VIESTIMIES 2011 -KIRJA JULKAISTIIN 4.3.2011

Kirjassa on päivitettyä tietoa mm varusmiesten koulutusjärjestelmästä, TCP/IP -tekniikasta, alueellisten viestijoukkojen kalustosta, johtamispaikkakalustosta, viestiliikenteestä, kenttäsähköverkoista ja paljon muuta uutta. Kirjaa voi tilata näiltä sivuilta kohdasta Toiminta - Tuotteet.

TUTUSTU VIESTIMUSEON TEEMANÄYTTELYYN

Viestimuseossa Riihimäellä avattiin vuoden ensimmäinen teemanäyttely perjantaina 4.3.2011 klo 13.30. Näyttelyn teemana on "Puhelin sodassa ja rauhassa".

Tervetuloa tutustumaan!

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS PIDETTIIN RIIHIMÄELLÄ

Viestiupseeriyhdistyksen syyskokous pidettiin perinteiseen tapaan Riihimäen varuskunnan upseerikerholla lauantaina 23.10.2010.

Viestiupseeriyhdistyksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ilkka Kananen toivotti tilaisuuden aluksi kokousväen tervetulleeksi Riihimäelle. Avaussanojen jälkeen suoritettiin perinteiset palkitsemiset puheenjohtajan toimesta. Ev A R Saarmaan kultainen levyke luovutettiin Reijo Kurkelalle ja pronssiset levykkeet Tapani Rantaselle, Terho Rintaselle ja Jari Viuholle.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Tonteri ja sihteeriksi Martti Aho. Yhdistyksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011, joka hyväksyttiin muutoksitta. Kevätkokous pidetään 29.3.2011 Vekaranjärvellä Karjalan Prikaatin tiloissa ja syyskokous perinteisesti Riihimäellä 22.10.2011. Ensi vuonna päätetään yhdistyksen strategiatyöhön perustuvasta sääntöjen muuttamisesta. Perinteinen jäsenmatka tehdään Eurooppaan. Vuonna 2011 järjestetään myös koulutusseminaari 9. – 10.2.2011 aiheena ”Sosiaalinen media – uhka vai mahdollisuus?” Viestimies-kirjan 19.painos julkistetaan viestijoukkojen vuosipäivänä 5.3.
Yhdistyksen taloudenhoitaja Antti Löytynoja esitteli talousarvion vuodelle 2011 todeten taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja hyvä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin hieman yllättäen turvallisuuspäällikkö Simo Alho Yleisradiosta. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Mikko Heiskanen ja Sami Vesterinen.
Syyskokouksen rutiiniasioiden jälkeen käsiteltiin yhdistyksen strategiaa ja sääntömuutosta.  Sääntömuutos tuodaan päätettäväksi ensimmäisen kerran kevätkokoukseen.
Syyskokouksen päätteeksi kokouksen puheenjohtaja Olavi Tonteri kiitti väistyvää puheenjohtajaa yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä,
Samanaikaisesti yhdistyksen kokouksen kanssa piti omaa kokoustaan myös naistoimikunta.
Kokouksen päätyttyä siirryttiin Viestikoululle kuuntelemaan komentaja Auvo Viita-ahon esitelmää verkostopuolustuksen kehittämiskeskuksesta.
Mielenkiintoisen esitelmän jälkeen kokousväki siirtyi takaisin upseerikerholle nauttimaan maittavaa päivällistä.

Syyskokousta vietettiin jälleen kerran perinteisellä tavalla. Osallistujia oli noin 60. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan miten yhdistyksen sääntöjen muutosesitys etenee.

LOTTAMUSEOLLE VIESTIRISTI SOLJEN KERA

Lotta Svärd Säätiön Lottamuseolle luovutettiin museolla järjestetyssä tilaisuudessa Viestiristi soljen kera. Ristin luovutti yhdistyksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ilkka Kananen ja sen vastaanotti museonjohtajan sijainen Susanna Koski. Luovutustilaisuuden jälkeen Viestiupseeriyhdistyksen hallitus tutustui Lottamuseoon.

Viestijaoston lotat olivat sotien aikana lukuisissa erilaisissa tehtävissä, joista osa vaati pikkutarkkaa teknistä osaamista. Tunnetuimmat viestijaostoon kuuluneet lotat olivat ilmavalvontalotat, jotka kiikaroivat korkeilla paikoilla lentokoneita ja ilmoittivat havainnoistaan eteenpäin. Viestijaostoon kuuluivat mm. radisti- ja säähavaintolotat sekä puhelinkeskuksissa työskentelevät lotat.

Viestiristin myöntää maavoimien viestitarkastaja ja se voidaan myöntää erityisistä ansioista soljen kera.

 

 


 

 

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS PIDETTIIN RIIHIMÄELLÄ

Viestiupseeriyhdistyksen syyskokous pidettiin Riihimäellä lauantaina 24.10.2009. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010. Kokous valitsi nykyisen puheenjohtajan, toimitusjohtaja Ilkka Kanasen, uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Matti Lehtimäki ja Pentti Launonen.

Kokouksen jälkeen kuultiin Ilkka Kanasen esitelmä Suomen huoltovarmuudesta.


VUY:N JÄSENET TUTUSTUIVAT PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen jäsenet tutustuivat maanantaina 28.9. Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Kehitysosastoon Espoon Nihtisillassa. Kehitysosaston johtaja, everstiluutnantti Mikko Heiskanen kertoi aluksi koko PvJJK:n toiminnasta ja sen jälkeen oman osastonsa tehtävistä.

Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus kuuluu Pääesikunnan alaisiin laitoksiin. Sen tehtävänä on luoda puolustushaaroille ja aselajeille niiden tarvitsemat johtamisedellytykset valmiuden eri vaiheissa.
PvJJK toimii uealla paikkakunnalla ja sen palveluksessa on lähes 800 työntekijää. Keskuksen johto, hallinto-osasto ja tuotanto-osaston keskitetyt osat toimivat Jyväskylässä ja kehitysosasto Espoossa. Palvelutuotanto toteutetaan neljässä alueellisessa johtamisjärjestelmäkeskuksessa (Oulu, Mikkeli, Hämeenlinna, Turku) sekä Tietopalvelukeskuksessa Tampereella ja Mikkelissä.

Kehitysosasto vastaa johtamisjärjestelmäalan yhteisestä kehitystoiminnasta, mikä sisältää kaikki hallinnollisen tietojenkäsittely-ympäristön johtamisjärjestelmähankkeiden tuotteet ja järjestelmät sekä kaikki yhteiset operatiivisen tietojenkäsittely-ympäristön hankkeiden tuotteet ja järjestelmät.
Tämän lisäksi osasto tukee puolustushaarojen ja eri toimialojen omien järjestelmien kehittämistä sekä koordinoi kokonaisarkkitehtuurin hallinnan edellyttämän puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan ulkopuolisen kehitys- ja tuotantoyhteistyön.

Mikko Heiskasen esityksen jälkeen yhdistyksen sihteeri esitteli VUY:n toimintaa kehitysosaston henkilöstölle.

Kiitokset vielä kerran Mikko Heiskaselle mielenkiinoisesta esityksestä.

 

KUTSU SONERAN KERHON VUOSIKOKOUKSEEN

Soneran kerhon hallitus kutsuu kerhon jäsenet syyskokoukseen Helsinkiin 15.10.2009 kello 15:00 alkaen. Kokous pidetään Elimäenkatu 15:n auditoriossa Soneran tiloissa.

TUTUSTUMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEEN

Viestiupseeriyhdistys järjestää tutustumisen Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen Kehitysosastoon Espoossa 28.9.2009 klo 14.00 alkaen. Käyntiosoite Kutojankulma 2, Espoo. Ilmoittautumiset 24.9.2009 mennessä sihteeri@viestiupseeriyhdistys.fi tai 040 581 7773.

TUTUSTUMINEN VIESTIRYKMENTIN HARJOITUKSEEN 6.5. ON PERUTTU VÄHÄISEN KIINNOSTUKSEN TAKIA

VIESTIRYKMENTTI SAI UUDEN KOMENTAJAN

Viestiaselaji juhli 91-vuotista taivaltaan perinteeksi muodostuneella tavalla 5.3.2009. Viesti-rykmentissä järjestettyjen vuosipäiväjuhlallisuuksien yhteydessä eversti Harri Virtanen vas-taanotti Viestirykmentin komentajan tehtävät erityistehtävään Puolustusvoimien tiedustelu-keskuksessa siirtyvältä eversti Esa Salmiselta. Vuoden viestiupseeriksi valittiin Viestirykmen-tissä työskentelevä kapteeni Simo Toivonen. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Kari Siiki, puolustusvoimien johtamisjärjes-telmäpäällikkö prikaatikenraali Kari Salmi, viestitarkastaja Tapio Forselius sekä arvovaltainen joukko entisiä viestitarkastajia, Viestirykmentin komentajia ja muita kutsuvieraita.

LÄHDE MUKAAN VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN MATKALLE MOSKOVAAN 3.-8.9.2009

Matkan hinta on 860 € 1 henkilö 2-hengen huoneessa mikäli osallistujia on vähintään 25. 1-hengen huoneen lisä on 240 €.

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kevätkokoukseen Satakunnan Lennostoon Pirkkalaan torstaina 26.3.2009 kello 12:00 alkaen. Käyntiosoite Varuskunnantie 274, 33960 Pirkkala

Naistoimikunta suurmiesten jalanjäljillä

Kolmisenkymmentä henkeä viestiväkeä sai tutustua useiden suomalaisten suurmiesten ja tärkeiden naistenkin jalanjälkiin Varsinais-Suomessa syyskuun alussa. Viestiupseeriyhdistyksen naistoimikunnan leppoisan syysretken kohteina olivat tänä vuonna Naantalin Kultaranta sekä Askaisten Louhisaaren kartano ja Ritaripuisto.

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN LAIVASEMINAARISSA POHDITTIIN KYBER-HYÖKKÄYSMAHDOLLISUUTTA SUOMEEN

Viestiupseeriyhdistys järjesti kaksipäiväisen seminaarin 11.-12.2.2009, jossa arvovaltaiset esitelmöitsijät tarkastelivat monipuolisesti kyberhyökkäysmahdollisuuksia Suomeen. Seminaari jakaantui kahteen osakokonaisuuteen. Ensimmäinen jakso toteutettiin Viestintäviraston tiloissa, josta iltapäivän päätteeksi siirryttiin Baltic Princess -laivalle. Merellinen ympäristö tarjosi erinomaiset puitteet päivällistilaisuudelle sekä seuraavan päivän luentopaketille. Yli kahdeksankymmenpäinen osallistujajoukko piti kuulemastaan ja antoi sekä luennoitsijoille että järjestäjille varauksettoman kiitoksen onnistuneesta tilaisuudesta.

Viestiupseeriyhdistys järjestää seminaarin

KYBERHYÖKKÄYS SUOMEEN - MILLOIN JA MITEN?

11. - 12.2.2009 M/S Baltic Princess

Seminaarissa käsitellään muun muassa · tietoturvan uhkakuvaa,
· tietoverkkorikollisuutta,
· yrityksen tietoturvapolitiikkaa,
· pankkipalvelujen turvallisuutta,
· suojautuminen verkkohyökkäyksiltä
Alustajina mm kenrl Markku Koli, kansliapäällikkö Harri Pursiainen, tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja prof Hannu K Kari.

Merkitse talven "must-tapahtuma" jo nyt kalenteriisi.

Seminaarin hinta on jäsenille 450 euroa ja ei jäsenille 550 euroa Hinnat sisältävät majoituksen yhden hengen hyteissä, päivällisen, meriaamiaisen ja seminaariaineiston. Ilmoittautuminen 14.1.2009 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Seminaarin tarkempi ohjelma      ilmoittaudu seminaariin

Tarvittaessa lisätietoja antavat:
turvallisuusjohtaja Reino Lehtonen, 050 550 0100 tai reino.lehtonen@elisa.fi
everstiluutnantti Martti Aho, 040 581 7773 tai kokous.sihteeri@viestiupseeriyhdistys.fi
TERVETULOA!

Viestiupseeriyhdistyksen matka 26.09. - 1.10.2008
(Viini- ja kulttuuriretki Saale-Unstrutin ja Sachsen- Elbtalin viinialueille)

Kulttuuria, historiaa ja viininmaistajaisia entisen Itä-Saksan alueella Wittenberg-Merseburg- Freyburg-Naumburg- Meißen-Dresden-Potsdam Lue lisää>>

TAVOITTEENA TIEDONKULKU -kirja

TAVOITTEENA TIEDONKULKU -kirja julkaistiin viestiaselajin vuosipäivänä 5.3.2008. Kirja koostuu eri asiatuntijoiden mielenkiintoisista artikkeleista. Juhlakirja on tieteellisesti suuntautunut kokoomateos, jossa monipuoliset artikkelit käsittelevät muun muassa sotilasviestitoimintaa, tietoyhteiskunnan haasteita ja tulevaisuuden näkymiä sekä varautumiseen liittyvää kehitystä. Kirjassa on yhteensä 21 artikkelia ja siinä on 251 sivua. Kirjan hinta on 25€ + postituskulut. Kirjan voit tilata tuotteet sivuilta

SONERA KERHON 30-VUOTISJUHLA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Sonera kerho järjestää sääntömääräisen syyskokouksen ja viettää 30-vuotis juhliaan torstaina 23.10.2008 klo 14:00 alkaen ravintola Aromassa Helsingissä. Lue lisää>>

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen Viestirykmenttiin 25.10.2008 kello 13:00 alkaen. Kokous pidetään Riihimäen Upseerikerholla. Lue lisää>>

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN VIESTIASELAJIN VUOSIPÄIVÄN 5.3.2008 VIETTOON

Viestirykmentti ja viestiaselaji laskevat perinteensä alkaneen Kenttälennätinpataljoonan perustamisesta Mikkelissä 5.3.1918. Viestiupseeriyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kutsuvieraina aselajin 90-vuotisjuhlallisuuksiin, jotka järjestetään Riihimäellä. Lue lisää>>

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet viestiaselajin 90-vuotisjuhlallisuuksiin ja kevätkokoukseen Riihimäelle 5.3.2008 kello 09:30 alkaen. Varsinainen yhdistyksen kevätko-kous pidetään Viestirykmentin Elokuvaluokassa kello 14:00 alkaen. Lue lisää>>

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SONERAN KERHON VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen Soneran kerhon hallitus kutsuu kerhon jäsenet kevätkokoukseen Riihimäelle keskiviikkona 05.03.2008 kello 13:00. Kokous pidetään pääyhdistyksen vuosikokoustapahtumiin liittyen Viestirykmentin Luokkatalossa (luokkahuone opastetaan paikan päällä).

Kokouksessa käsitellään kerhon sääntöjen 8 §:ssä kevätkokouksessa käsiteltäväksi mainitut asiat.

Lisätietoja ja tarkempi aikataulu yhdistyksen kotisivuilta: www.viestiupseeriyhdistys.fi sekä kerhon sivuilta: www.viestiupseeriyhdistys.fi/toiminta/sonera

Ilmoittautumiset pääyhdistyksen kokousilmoittautumisen yhteydessä 28.2.2008 mennessä osoitteel-la kokous.sihteeri@viestiupseeriyhdistys.fi maininnalla osallistumisesta kerhon kokoukseen.

Tervetuloa kerhon kevätkokoukseen!

Viestiupseeriyhdistyksen Soneran kerhon hallitus

LISÄÄNTYYKÖ NETTIRIKOLLISUUS – ONKO YRITYKSESI TAI YHTEISÖSI VERKKOJEN KÄYTTÖ TURVALLISTA JA PALVELUT LUOTETTAVIA?
Viestiupseeriyhdistys järjestää laivaseminaarin 2. - 4.4.2008 Silja Symphonyllä. Seminaarissa muun muassa

ajankohtaista Internetin turvallisuudesta/turvattomuudesta tietoturvan uhkakuvat sähköisessä tilaus- ja maksuliikenteessä uudet palvelumahdollisuudet - opastusta laitteisiin ja palveluihin esimerkkejä käytännöstä
Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta sekä ohjeet ilmoittautumisesta.

Seminaarin alustava hinta on 500 euroa, sisältäen majoituksen yhden hengen hytissä, lounaan, päiväkahvit, päivällisen, meriaamiaisen ja seminaariaineiston.
Ohjelma on suunniteltu siten, että AVEC:n mukaanotto on mahdollista. Tarvittaessa lisätietoja antavat:

Turvallisuusjohtaja Reino Lehtonen, 050 5500100 tai reino.lehtonen@elisa.fi
Kehityspäällikkö Jussi Liesiö, 050 5603325 tai jussi.liesio@hut.fi
Projektipäällikkö Martti Lahti, 09 5307431 tai martti.lahti@ael.fi
Majuri (evp) Antti Löytynoja, 040 5157009 tai antti.loytynoja@welho.com
TERVETULOA!

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SONERAN KERHON SYYSRETKI SALPALINJALLE 15.9.2007

Viestiupseeriyhdistyksen Soneran kerho järjestää syysretken Salpalinjalle. Tutustumiskohteina ovat Bunkkerimuseo Virolahdella, Salpakeskus Miehikkälässä ja Kivijärven tulvituspato Luumäellä.

Lähtö tapahtuu Helsingistä Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä lauantaina 15.9.2007 klo 08:30 ja paluu samaan paikkaan n. klo 18:30.

Ilmoittautumiset 30.6.2007 mennessä kerhon sihteerille Timo Vesteriselle mielellään sähköpostilla timo.i.vesterinen@teliasonera.com tai puhelimitse 040 5410934

Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Soneran kerhon jäsenille, mutta muutkin yhdistyksen jäsenet voivat tiedustella vapaita paikkoja ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tervetuloa!

Soneran kerhon hallitus

VALMIUSPRIKAATIN VIESTITOIMINTA NÄYTTÄYTYI TOUKO 07 -HARJOITUKSESSA

Aktiivinen joukko Viestiupseeriyhdistyksen ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen edustajia tutustui valtakunnalliseen pioneeri- ja viestiaselajin taisteluharjoitukseen pohjoisessa Kymenlaaksossa. Kesäinen sää suosi vierailua, jolle Itä-Suomen Viestipataljoona oli luonut oivat puitteet. Vierailua isännöin viestitarkastajan sijainen everstiluutnantti Veli-Pekka Luukkonen apunaan everstiluutnantti Pasi Välimäki Karjalan Prikaatista. Lue lisää >>

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN MATKA SUOMENLAHDEN YMPÄRI 31.08. - 03.09.2007

Matkan asiantuntijaoppaana on kenraali Pentti Lehtimäki ja vastuullisena järjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/ Mj Mv. Lue lisää >>

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SONERAN KERHON VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen Soneran kerhon hallitus kutsuu kerhon jäsenet syyskokoukseen keskiviikkona 10.10.2007 Lue lisää>>

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen Viestirykmenttiin 27.10.2007 kello 13:00 alkaen. Kokous pidetään Riihimäen Upseerikerholla. Lue lisää >>

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS PIDETTIIN TURUSSA

Viestiupseeriyhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.3.2007 Turun Upseerikerholla. Myös Soneran kerho ja naisjaosto pitivät omat kokouksensa. Kevätkokous vahvisti edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapau-den hallitukselle. Ohjelmallisen päivän agendaan kuului kokousesitelmä, tutustumi-nen Turun vartiolentueen toimintaan sekä perinteinen Viestimiespäivällinen. Lue lisää >>

Vierailu viestisotaharjoitukseen (TOUKO 07)

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen edustajat ja yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan harjoitusta sunnuntaina 20.5.2007 klo 11:00 alkaen, jolloin kokoonnumme Valkealan ABC:llä (Kouvola - Mikkeli -valtatien varressa, n 10km Kouvolasta). Vierailuohjelma

KUTSU VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Viestiupseeriyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kevätkokoukseen Turkuun tiistaina 27.03.2007 kello 16:00. Kokous pidetään Turun Upseerikerholla (Kaivokatu 12). Lue lisää >>

VIESTIUPSEERIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS RIIHIMÄELLÄ 28.10.2006

Viestiupseeriyhdistyksen syyskokous järjestettiin 28.10.2006 Riihimäellä. Varuskunnan upseerikerholla järjestetyssä kokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin neljä vuotta pestiä hoitaneen hallintopäällikkö Pertti Ruotsalaisen seuraajaksi Huoltovarmuuskeskuksen apulaisjohtaja Ilkka Kananen. Viestiupseeriyhdistyksen hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle everstiluutnantti Ilkka Korkiamäki ja majuri Jukka-Pekka Virtanen. Lue lisää >>

JORMA OLLILALLE A.R. SAARMAAN KULTAINEN ANSIOLEVYKE

Maanpuolustuksen viestisäätiön puheenjohtaja eversti Heikki Liimatainen luovutti Nokian pitkäaikaiselle pääjohtajalle ja nykyiselle Nokian ja Shellin hallitusten puheenjohtajalle Jorma Ollilalle Eversti A.R. Saarmaan kultaisen ansiolevykkeen. Luovutus tapahtui Ollilan isännöimän lounaan merkeissä Nokia-talolla Espoossa 30.8.2006. Tilaisuuteen osallistuivat säätiön hallituksen ja Viestiupseeriyhdistyksen edustajina Pertti Ruotsalainen, Seppo Toivonen, Esa Kaakinen ja Jukka-Pekka Virtanen. Lue lisää >>

EVERSTI HEIKKI LIIMATAISESTA UUSI VIESTITARKASTAJA

Pääesikunnan viestitarkastaja vaihtui 1.7.2006, kun Uudenmaan Sotilasläänin komentajaksi siirtynyt eversti Esko Vainio luovutti tehtävät eversti Heikki Liimataiselle. Uusi viestitarkastaja esittäytyi tuleville työtovereilleen ja sidosryhmilleen 13.6. järjestetyssä tilaisuudessa. Esittelypuheenvuorossaan Liimatainen totesi, että toimiessaan Läntisen maanpuolustusalueen esikunnan johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä hän on ollut muutaman vuoden lainassa johtamisjärjestelmäalalla. Paluu Pääesikuntaan ja samalla myös viestiaselajiin sulkee ympyrän. Lue lisää >>

VIESTISASELAJIN MULTIMEDIAESITYS JA VERKKOKURSSIT JULKAISTIIN

Viestiaselajin nykyhetkeä ja historiaa kuvaava multimediaesitys ja siihen liittyvät verkkokurssit julkaistiin Pääesikunnassa 13.6.2006. Monimediakokonaisuuteen sisältyy 500 tekstisivua, 800 kuvaa ja kaaviota, tunti ääntä, animaatioita ja 10 minuuttia videota. Viestitarkastaja Esko Vainion johtamaa kulttuurihistoriallista tapahtumaa kunnioitti läsnäolollaan puolustusvoimien johtoa, entisiä viestitarkastajia, viestijoukkojen komentajia, telesenioreita, siviilipuolen sidosryhmiä ja projektiin osallistuneita henkilöitä. Lue lisää >>

VIESTIMIES-LEHTI TÄYTTI 60 VUOTTA

Viestimies-lehden 60-vuotissyntymäpäivää juhlittiin 1.6.2006 Suomenlinnan upseerikerholla. Paikalle oli nykyisen toimituksen ja yhdistyksen hallituksen lisäksi kokoontunut arvokas kut-suvierasjoukko entisistä päätoimittajista, Viestiupseeriyhdistyksen puheenjohtajista, kunnia-jäsenistä ja lehden toimituskunnasta alkaen. Mukana oli myös lehden avustajia, aktiivisia kirjoittajia, kirjapainon edustajia, viestiaselajin johtoa ja maanpuolustuslehtien edustajia. Erittäin lämminhenkisen tilaisuuden ohjelmassa oli juhlapuheiden, maljojen ja buffet-pöydän ohessa aikaa vaihtaa ajatuksia lehtemme menestyksekkäästä historiasta ja valoisasta tulevai-suudesta. Kuvia >>

VIESTIASELAJIN PÄÄSOTAHARJOITUS KIINNOSTI VAPAAEHTOISIA MAANPUOLUSTAJIA

Runsaslukuinen joukko Viestiupseeriyhdistyksen ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen edustajia tutustui Valkealan - Tuohikotin - Utin alueella toimeenpantuun viestiaselajin valtakunnalliseen pääsotaharjoitukseen, TOUKO 06:een. Pioneeri- ja viestiaselajin yhteinen taisteluharjoitus tarjosi erinomaiset puitteet niin vierailijoille kuin itse harjoitusjoukoillekin. Vierailun isäntänä toimi viestitarkastaja, eversti Esko Vainio.

TapahtumakalenteriPage updated: 20. 09. 2016