Viestiupseeriyhdistys ry :n toimintalinjat 2000-luvulla

Yhdistyksen tarkoitus

Viestiupseeriyhdistys on viestialan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestinnän johtotehtävissä toimivien ja toimineiden henkilöiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on

Yhdistys pyrkii edellä mainittuihin päämääriin

Viestiupseeriyhdistyksen toimintaa

Miten yhdistys toimii?

Jäsenhankinta kohdistetaan maanpuolustuksesta, sähköisestä viestinnästä ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneisiin, sääntöjen jäsenkelpoisuusehdot täyttäviin henkilöihin. Erityisesti jäsenhankinta kohdistetaan nuoriin, jotta jäsenkunnan ikärakenne pysyy toimivana. Jäsenhankinnalla pyritään pitämään jäsenkunnan määrä noin 1000-1500 hengessä. Tämä on realistinen tavoite, kun otetaan huomioon koko jäsenkelpoinen väestö.

Jäsenhankinnan tavoitteen saavuttamiseksi tehdään yhdistystä tunnetuksi potentiaalisten uusien jäsenten keskuudessa

Nyky yhteiskunnan eräs keskeinen vaikuttamiskeino on laaja verkottuminen. Tällä tarkoitetaan sekä yhteydenpitoa eri yhteistyötahojen kanssa että mahdollisimman laajan yhdys- ja asiantuntijajoukon yhteistyötä. Viestiupseeriyhdistys tarjoaa erinomaisen yhdyssiteen ja kontaktien luomismahdollisuuden sähköisen viestinnän parissa työskenteleville. Samalla on mahdollisuus jakaa tietoa tietoteknikka-alan nopeasta kehityksestä kaikille sektoreille.

paraati Riihimäen varuskunnassa

Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten lisäksi järjestetään

Näihin tilasuuksiin liitetään aina myös vapaamuotoista yhdessäoloa henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden edistämiseksi.

Yhteenkuuluvuutta lisätään myös yhdistyksen merkin, adressien sekä lipun käyttöä lisäämällä.

Kenttäviestitoimintaa

Tieto on valttia

Jäsenistön ammattitaidon kehittämisen tavoitteena on tarjota jäsenkunnalle mahdollisuus saada alan uusinta tietoa sekä mahdollisuus keskinäiseen tiedon ja kokemusten vaihtoon sähköisen viestinnän siviili- ja sotilassektoreilla.

Sisäisen tiedottamisen välineenä on ensi sijalla Viestimies-lehti. Tarvittaessa käytetään myös jäsenkirjeitä sekä sähköpostia. Ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi ylläpidetään ja kehitetään Internet-kotisivuja. Kotisivuilla voidaan julkaista myös jäsentiedotteita, mutta on muistettava, että tiedote ei tavoita kaikkia jäseniä.

Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään myös alue- ja paikallislehtiä, joille jaetaan julkaistavia lehdistötiedotteita ja muuta materiaalia ja joita kutsutaan yhdistyksen tilaisuuksiin.


Sivu päivitetty viimeksi: 02. 12. 2014