Viestiupseeriyhdistyksen esittely

Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalan sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden henkilöiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • tukea maanpuolustusta yhdistämällä vakinaisessa palveluksessa ja reservissä olevan sähköisen viestialan tehtävissä toimivat aselajijärjestöksi
  • edesauttaa jäseniä tuntemaan toisensa
  • kehittää jäsenistönsä ammattitaitoja
  • vaalia viestiupseeriperinteitä.

Yhdistys pyrkii edellä mainittuihin päämääriin

  • yhdistystoiminnalla
  • järjestämällä juhla-, esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia
  • järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja
  • harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • olemalla yhteistyössä erityisesti vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Nyky-yhteiskunnan eräs keskeinen vaikuttamiskeino on laaja verkottuminen. Tällä tarkoitetaan sekä yhteydenpitoa eri yhteistyötahojen kanssa että mahdollisimman laajan yhdys- ja asiantuntijajoukon yhteistyötä. Viestiupseeriyhdistys tarjoaa erinomaisen yhdyssiteen ja kontaktien luomismahdollisuuden sähköisen viestinnän parissa työskenteleville. Samalla on mahdollisuus jakaa tietoa tietoteknikka-alan nopeasta kehityksestä kaikille sektoreille.

Viestiupseeriyhdistyksen esittely: [PDF]  [Powerpoint]

Yvi2 masto

Sivu päivitetty viimeksi: 02. 12. 2014